Vítejte na stránkách programu „Towards Successful Seniority TM“ –  Směrem k úspěšné profesní senioritě

Ve dnech 18. – 20. září 2019 proběhlo v Brně další školení budoucích autorizovaných lektorů této metody!

Skupinová metoda Směrem k úspěšné profesní senioritě byla vyvinuta odborníky Finnish Institute of Occupational Health (Finského institutu pracovního zdraví) za účelem podpory řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody zaměstnanců a vedoucích pracovníků v dnešním rychle se měnícím světě práce. Tato metoda zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry a posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými neúspěchy.

Cíle metody Směrem k úspěšné profesní senioritě jsou:

  1. rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry
  2. rozvíjet schopnost zvládat změny
  3. podpořit účastníky při plánování cílů a řešení týkajících se jejich kariéry
  4. podpořit duševní pohodu a pokračování jejich kariéry
  5. předcházet syndromu vyhoření a depresi
  6. předcházet předčasnému odchodu do důchodu, zejména z důvodu psychických problémů týkajících se práce
  7. posílit postoj k celoživotnímu vzdělávání
  8. podporovat účastníky v úspěšném vykonávání své práce
  9. působit jako podpora pro zaměstnance, kteří mají v kompetenci oblast týkající se udržování a rozvoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci