Vítejte na stránkách programu Towards Successful Seniority

1

Vítejte na stránkách programu „Towards Successful Seniority TM“ –  Směrem k úspěšné profesní senioritě. Skupinová metoda Směrem k úspěšné profesní senioritě byla vyvinuta odborníky Finnish Institute of Occupational Health (Finského institutu pracovního zdraví) za účelem podpory řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody zaměstnanců.

xxx

 • Vědecky ověřená metoda, založená na práci se skupinou a ve skupině (řízená týmová práce, vrstevnické učení)
  • Klíčem je podpora:
   • Vlastního řízení kariéry a profesní dráhy
   • Profesního růstu a rozvoje
   • Duševní pohody zaměstnanců/účastníků
   • Hledání vlastních řešení a cest v průběhu celého profesního života
 • Důraz kladen na skupinovou práci – klíčové je sdílení ve skupině, aktivita účastníků, zapojení se, reflexe a sebereflexe
 •  Jeden běh programu vždy vedou dva lektoři
 • Lektor vystupuje v roli facilitátora, tj. usnadňuje, pomáhá a provází účastníky kurzem, aktivita je ve velké míře na straně účastník
  • Pro lektory je podstatná:
   • Vzájemná spolupráce
   • Efektivní řízení času a řízení práce skupiny
   • Velká variabilita vzdělávacích metod (týmová práce, případové studie, hraní rolí, samostatná práce, reflexe apod.)
 • Časová dotace (1 hodina=60 minut)
  • Program pro účastníky:
   • 16 hodin (2x 8 hodin nebo 4 x 4 hodiny)
  • Program pro lektory:
   • 24 hodin (3 dny)
 • Výstup:
  • Certifikát o absolvování programu

Odkazy na odborné zdroje a výzkumné studie k této metodě

 • Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, and Pertti Mutanen. Effects of Resource-Building Group Intervention on Career Management and Mental Health in Work Organizations: Randomized Controlled Field Trial. Journal of Applied Psychology,2011 American Psychological Association, 2012, Vol. 97, No. 2, 273–286
 • Katariina Salmela-Aro,Pertti Mutanen, Jukka Vuori. Promoting career preparedness and intrinsic work-goal motivation: RCT intervention. Journal of Vocational Behavior 80 (2012) 67–75
 • Kirsi Ahola, Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, Pertti Mutanen, Teija Honkonen. Resource-enhancing group intervention against depression at workplace: who benefits? A randomised controlled study with a 7-month follow-up. Occup Environ Med 2012;69:870–876. doi:10.1136/oemed-2011-100450