logo

Proč se stát lektorem? Odpověď naleznete v našem videu:

 

Skupinová metoda Směrem k úspěšné profesní senioritě (zkráceně Profesní seniorita®, v aj originále: Towards Successful Seniority™) je založena na aktivní výuce a výukových metodách zaměřených na hledání vlastních zdrojů účastníků a na proaktivním koučinku, který je zaměřen na hledání a nalézání vlastních řešení samotnými účastníky.

Vrstevnické skupiny, kde se účastníci navzájem učí, jsou složeny z:

 • 10-15 účastníků
 • 2 lektorů

Finnish Institute of Occupational Health získal za program 1. cenu na mezinárodní soutěži v kategorii příkladů dobré praxe na konferenci Work, Stress, and Health 2008 ve Washingtonu D.C., USA.

Cíle programu

Účastníci/budoucí lektoři se naučí používat skupinovou metodu pro:

 • plánování a řízení kariéry a profesní rozvoj
 • zvládání změn spojených s prací
 • sestavení akčního plánu pro rozvoj kariéry
Rozsah programu

Program je rozdělen na tři části (tři dny po 8 hodinách), celkem 24 hodin.

Kompletní informace naleznete: ZDE

Metody
 • workshopy, aktivní učební metody – aktivní zapojení účastníků
 • učení se vlastní činností (learning-by-doing)
 • vrstevnické učení, učení se ve skupině
 • facilitace
Školení pro lektory zahrnuje:
 • výuku skupinové metody pro autorizaci lektorů v rozsahu 24 hodin
 • výukové materiály – Příručku lektora a Pracovní sešit účastníka
 • 3 x oběd, občerstvení po celou dobu konání školení
 • metodické vedení po ukončení školení
 • on-line konzultace
 • možnost využití nácviku skupinové metody po ukončení školení v rozsahu 8 hodin
Výstupy
 • certifikát autorizovaného lektora pro výuku programu Profesní seniority®
 • uzavřená smlouva mezi autorizovaným lektorem a držitelem licence
Kontaktní informace

Age Management z. s.

Orlí 541/27

602 00 Brno – město

E-mail: kostelnikova@agemanagement.cz nebo seniorita@agemanagement.cz

Telefon: 732 159 321