• Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
  • Úřad práce České republiky
  • Základní škola Bruntál, Školní 2
  • RENOMIA, a. s.
  • Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s.
  • Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace

Komentáře našich účastníků

(Program) je přínosný pro moji práci. Naučilo mě to o ní přemýšlet. A podívat se na ni z jiného úhlu.“

„Program je svým způsobem výuky velmi přínosný a efektivní. Oceňuji interaktivitu v zapojení účastníků a motivační techniky je zapojit.“

„...Srozumitelné, respektování zpětné vazby posluchačů, kolektovní spolupráce – výborná!!! Možnost porovnání myšlenkových reakcí s ostatními kolegy.“

Finská kniha moudrosti=).“

Kurz mě přiměl zamyslet se nad mou situací a motivoval mě...“