xxx

 • Vědecky ověřená metoda, založená na práci se skupinou a ve skupině (řízená týmová práce, vrstevnické učení)
  • Klíčem je podpora:
   • Vlastního řízení kariéry a profesní dráhy
   • Profesního růstu a rozvoje
   • Duševní pohody zaměstnanců/účastníků
   • Hledání vlastních řešení a cest v průběhu celého profesního života
 • Důraz kladen na skupinovou práci – klíčové je sdílení ve skupině, aktivita účastníků, zapojení se, reflexe a sebereflexe
 •  Jeden běh programu vždy vedou dva lektoři
 • Lektor vystupuje v roli facilitátora, tj. usnadňuje, pomáhá a provází účastníky kurzem, aktivita je ve velké míře na straně účastník
  • Pro lektory je podstatná:
   • Vzájemná spolupráce
   • Efektivní řízení času a řízení práce skupiny
   • Velká variabilita vzdělávacích metod (týmová práce, případové studie, hraní rolí, samostatná práce, reflexe apod.)
 • Časová dotace (1 hodina=60 minut)
  • Program pro účastníky:
   • 16 hodin (2x 8 hodin nebo 4 x 4 hodiny)
  • Program pro lektory:
   • 24 hodin (3 dny)